KAMENNÉ ZDI A PLOTY
ZÁKLADOVÉ DESKY
STŘECHY
PERGOLY A KRBY
ZÁMKOVÉ A BETONOVÉ DLAŽBYSTŘECHY HLAVLA s.r.o
 
 
 

ZÁKLADOVÉ DESKY Písek

Základová deska Písek - zemních práce, zaměření, kanalizace, vyzdívání ze ztraceného bednění, armování a kompletní betonáže

Chcete provést základovou desku včetně zemních prací a kanalizace?

Nechcete se o nic starat a chcete zadat zemní práce i stavební práce na klíč?

Máte svažitý terén a chcete odbagrovat část meze s odvozem materiálu ?

Chcete zaměřit stavbu, vybetonovat pasy, vyzdít bednění?

Přejete si zhotovit kanalizaci, přívod vody a elektriky?

Chcete izolovat základovou desku pěnosklem?

„Kvalitní základová deska je pro Váš dům to nejdůležitější.”

nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázkuZákladová deska včetně zaměření, zemních prací, rozvodu kanalizace, přívodu vody a elektriky Písek
    Nabízíme realizaci základové desky k Vašemu rodinnému domu v kompletním provedení podle stavební dokumentace. Zaměříme budoucí základovou desku a provedeme kompletní zemní práce.

   Zemní práce - provedeme skrývku zemíny, popřípadě odbagrujeme převýšení terénu, vykopeme základové a středové pasy. Z výkopu bude nezanedbatelné množství materiálu. Zajistíme na přání odvoz vybagrované horniny na Vámi dané místo. V případě zájmu zajistíme uložení materiálu.

   Zajistíme navážku štěrku, provedeme betonování pasů a v případě, že základová deska bude nad místním terénem provedeme vyzdění pomocí ztraceného základového bednění do úrovně roviny. Prostor základové desky vyštěrkujeme. K hutnění použijeme náš vlastní pěch který nás doprovází při celém průběhu realizace základové desky. V případě, že v místě realizace je naměřen radon, provedeme nutné odvětrávání. Kvalitní hutnění považujeme za velmi důležité a nemělo by být opomíjeno. Pro Vaši základní desku provedeme pokládku armatury. V konečném kroku provedeme kompletní betonáž celého povrchu.

Zaměření stavby, výškové úrovně, dokonalé hutnění a vibrace betonu, šalovací bednění Písek
    Kvalitní práce na Vaší základové desce je pro nás prioritou a spočívá převážně v dostupnosti měřících přístrojů a hutnící techniky a stroje pro přepravu materiálu.

   Laserové měřící přístroje - Abychom mohli dostát požadovaných kvalit - používáme vlastní samonivelační laserový zaměřovací přístroj tzv. nivelák, který nám zajistí výborné měřící podmínky bez dlouhého ladění. K měření délky stran a úhlopříček pro tzv. vinglování stavby nám slouží laserový měřič vzdálenosti.

   Hutnění - Při celém průběhu základové desky máme k dispozici vlastní pěch pro hutnění štěrku, horniny a pěnového skla. Při betonáži plochy základové desky je možné dodat vibrační lať.

   Šalování - V případě, že požadujete šalování pomocí dřevěného bednění, jsme připraveni Vám dodat šalovací bedněním do výšky 30 cm pro šalování obvodu základové desky včetně opěrné konstrukce.

   Mechanizace - Navážení jednotlivých vrstev základové desky realizujeme pomocí traktorbagru. Transport štěrku, kamene či jiného materiálu zajistíme vozem TATRA.

Izolace základové desky, Pěnové sklo pro nízkoenergetické domy GEOCELL a REFAGLASS, Hydroizolace základové desky Písek
    Izolace spodní části základové desky je otázkou současnosti a blízké budoucnosti. Nabízíme Vám realizaci tzv. plovoucí desky pro nízkoenergetické základové desky pomocí pěnového skla REFAGLASS či GEOCELL.
   Zateplení se provádí ve formě vytvoření izolační vrstvy, jež se řádně zhutní. Oddělíme pěnového sklo, od podkladního zhutněného kameniva, textilní prodyšnou tkaninou. V pěnovém skle provedeme drenážní odvětrání.
    Veškeré stavební práce provedeme dle technické dokumentace stanovené projektantem. U plovoucích základových desek tvořených pomocí pěnového skla GEOCELL a REFAGLASS dbáme na statické vlastnosti a uspořádání jednotlivých vrstev desky. Zejména dbáme na pečlivé armování.