KAMENNÉ ZDI A PLOTY
ZÁKLADOVÉ DESKY
STŘECHY
PERGOLY A KRBY
ZÁMKOVÉ A BETONOVÉ DLAŽBYSTŘECHY HLAVLA s.r.o
 
 
 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BETONOVÁ DLAŽBA, VENKOVNÍ DLAŽBA, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVACÍ PLOCHY Vodňany

Provádíme pokládku zámkových dlažeb - zemní práce, doprava materiálu, pokládka obrubníků a dlažby, hutnění

Chcete provést chodník ze zámkové či betonové dlažby?

Uvažujete o realizaci parkoviště či stání pro Vaše auto ze zámkové dlažby?

Chcete plochu Vášeho dvora kvalitně zpevnit?

Požadujete provéset zemní práce, hutnění a pokládku dlažby?

Chcete odvézt přebytečný materiál ze skrývky?

„Podloží pod zámkové a betonové dlažby kvalitně několikrát hutníme.”

nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
Zajištujeme kompletní dodání zemních prací.


Zajišťujeme kompletní dodání dopravy materiálu (odvozu skrývky a dopravy štěrku, dlažeb )


Zajišťujeme kompletní dodání zámkovových a betonových dlažeb a obrubníků


Hutníme štěrk po vrstvách - položenou dlažbu hutníme ochrannou pryžovou podložkou
ZAUJALI JSME VÁS? NAPIŠTE NÁM VAŠE PŘÁNÍ!Zemní práce - skrývka Vodňany
    Nabízíme zemní práce spojené s realizací zámkových dlažeb. Plochu zámkové dlažby zaměříme a vykopeme. Výkopovou zeminu naložíme a odvezeme. Bude-li v okolí zámkové dlažby nutné vyrovnat terén, odbagrovat mez či vykopat prostor pro kanalizaci, veškeré tyto práce provedeme.
Stavební práce - pokládka zámkových a betonových dlažeb Vodňany
    Nabízíme veškeré stavební práce spojené s realizací zámkových a betonových dlažeb. Po zhotovení zemních prací provedem osazení obrubníků do betonu, celou plochu zaštěrkujeme a postupně hutníme až do požadované výšky pod dlažbu. Po položení celé plochy zámkové dlažby provedeme finální hutnění s ochrannou pryžovou podložkou. Celou plochu následně pískujeme. Při realizaci zpevněných ploch často řešíme i odtok vody z okapů, osazování kanálků a odtokových žlabů.
Doprava materiálů - štěrky, písky Vodňany
    Dopravu materiálů zajistíme za Vás. Při zemních pracích naložíme vybagrovanou skrývku a převezeme ji buď na Váš pozemek k terénním úpravám, nebo na jiné místo k tomu určené. Zajistíme zároveň i dopravu štěrků a zámkových dlažeb.
Stavební materiály - zámkové a betonové dlažby Vodňany
    Používáme materiály značkových výrobců. Nejčastěji pokládáme zámkové a betonové dlažby z katalogů BEST a B&BC.